FasciaMethod®

Tunnilla keskitytään kokonaisvaltaiseen kehonhuoltoon kuntouttavasta näkökulmasta. Tunnilla parannetaan liikkuvuutta toiminnallisin aktiivisin venytyksin nivelten täysiä liikeratoja käyttäen ja lihastoimintaketjuja (faskialinjoja) mukaillen. Harjoittelua rytmitetään hengityksellä. FasciaMethod on suomalaisten fysioterapeuttien kehittämä tuote.

Tunnin tavoitteena on suorituskyvyn tehokas parantaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

# Tunnille tarvitset rennon lämpimän vaatetuksen