Flow Jooga

Flow jooga on rauhallinen harjoitus, jossa kehon ja mielen yhteistyö on keskiössä. Harjoituksessa liikkeet suoritetaan sujuvasti peräkkäin ja ne yhdistetään liikejatkumoiksi. Asentojen ylläpitäminen vaatii sekä lihastyötä että keskittymistä.

Tunnin tavoitteena on kehittää syviä ja pinnallisia lihaksia, parantaa liikkuvuutta sekä oman kehon tietoisuuttaa.

# Tunnille tarvitset rennon ja lämpimän vaatetuksen